Рейтинг інвестиційних сигналів України

 

Інвестиційний салон

Наші партнери

Рейтинг інвестиційних сигналів України – спільний проект інвестиційної компанії ICOM Capital та Комунікаційної групи PRT.

Метою Рейтингу є залучення уваги до гострої проблеми формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні та стимулювання влади, бізнесу та суспільтсва до адекватних рішень та дій в цьому напрямку.

Задачею Рейтингу є оцінка й систематизація подій, дій та рішень, які так чи інакше сприймаються потенційними інвесторами як сигнали «з» та «про» Україну та, відповідно, впливають на позиціонування України в їх очах в позитивному чи негативному світлі.

Інвестиційний сигнал – інформація, яка виникає в результаті певних дій, подій чи публічних заяв, й прямо чи опосередковано, що в різному ступені впливає на аудиторії, які мають те чи інше відношення до інвестиційного процесу, та компетенції давати оцінки й приймати рішення,  що формують інвестиційний клімат.

Рейтинг формується через опитування експертів, а починаючи з квітня 2013р., – і шляхом відкритого голосовання у Facebook на корпоративній сторінці ICOM Capital.

Рейтинг не є репрезентативним. Організатори проекту просять відноситися до нього як до полегшенного індикатору суспільної та експертної думки, що, тим не менше, представляє цінність та є своєрідним орієнтиром для країни, яка гостро потребує залучення масштабних іноземних інвестицій на постійній основі.

Інформація про Рейтинг  та його висновках носить відкритий та публічний характер. Розповсюдження та використання даних Рейтингу передбачає обов”язкове посилання на її джерело.

За висновками першого кварталу 2013р., найбільш позитивним інвестиційним сигналом, який впливає на формування  інвестиційного клімату України, став прихід транснаціональної корпорації Shell, а найбільш негативним – вихід з ринку України ряду компаній: американської AES, австрійської Erste Group та фінськой FIM Ukraine.

За інформацією організаторів Рейтингу – інвестиційної компанії ICOM Capital та Комунікаційної групи PRT, – метою даного проекту є залучення уваги до гострої проблеми  формування стриятливого інвестиційного клімату в Україні та стимулювання влади, бізнесу й суспільства до адекватних рішень й дій в цьому напрямку. Задача проекту – оцінити й систематизувати ті події, дії та рішення, які так чи інакше сприймаються потенційними інвесторами як сигнали «з» та «про» Україну й, відповідно, впливають на позиціонування України в їх очах.

Рейтинг форму через опитування експертів, а починаючи з квітня 2013р.,  і шляхом відкритого голосовання у Facebook на корпоративній сторінці ICOM Capital. Організатори проекту підкреслюють, що Рейтинг є  полегшеним індикатором суспільної та експертної думки- думки,  яка є хоча й не репрезентативним, але тим не менше важливим показником для країни, яка вкрай потребує залучення іноземних інвестицій.